Advies en bemiddeling

Advies en bemiddeling bij schulden

Mocht u problematische schulden hebben, dan kunt u terecht bij Benelux Financiële Diensten. BFD beschikt over kennis van de regelgeving en heeft ervaring met schuldsanering en het begeleiden van betalingsregelingen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan regelingen met de belastingdienst en is er contact met bewindvoerders, budgethouders en bemiddelaars.